ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Πρόσκληση για Office & Project Management στην ΕΕΛΛΑΚ

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών ( ΕΕΛΛΑΚ ) ενδιαφέρεται να προσλάβει συνεργάτρια/τη για τη θέση διοικητικής υποστήριξης και διαχείρισης έργων, πλήρους απασχόλησης.

Αρμοδιότητες

 • Διαχείριση ευρωπαϊκών έργων
 • Διοικητική υποστήριξη των δράσεων της ΕΕΛΛΑΚ και των μελών της.
 • Σχεδιασμός, σύνταξη προτάσεων και παρακολούθηση για έργα ανοιχτών τεχνολογιών
 • Διοργάνωση δράσεων/εκδηλώσεων που υλοποιούνται από την ΕΕΛ/ΛΑΚ και τα μέλη της.
 • Επεξεργασία & εισήγηση δράσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) και μέριμνα για την υλοποίηση των αποφάσεων του ΔΣ, της Επιστημονικής Επιτροπής και των Ομάδων Εργασίας
 • Παρακολούθηση και διαχείριση των λιστών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των φόρουμ, και των wiki της ΕΕΛΛΑΚ.
 • Διαχείριση των λογαριασμών της ΕΕΛΛΑΚ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 • Σχεδιασμός επικοινωνιακών δράσεων προβολής του έργου της ΕΕΛΛΑΚ και των μελών της.
 • Εκπροσώπηση της ΕΕΛΛΑΚ σε συναντήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 2 ετών
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση χρήσης εφαρμογών γραφείου( πχ libre office, κλπ.)
 • Ικανότητα καλής προσωπικής επικοινωνίας και παρουσιάσεων

Επιθυμητά Προσόντα

 • Επαγγελματική εμπειρία στη σύνταξη, επιμέλεια και διόρθωση κειμένων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα που αφορούν θέματα τεχνολογίας και επιστήμης.
 • Εμπειρία σε εφαρμογές ανοιχτού λογισμικού
 • Εμπειρία σε χρήση εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν τα βιογραφικά τους στο hr AT eellak DΟΤ gr έως τις 24 Νοεμβρίου 2021.

Leave a Comment