ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Πρακτική εθελοντική άσκηση στην ΕΕΛΛΑΚ

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) προσφέρει την ευκαιρία σε τελειόφοιτους και μεταπτυχιακούς φοιτητές να θέσουν σε πρακτική εφαρμογή τις γνώσεις που αποκομίζουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους αποκτώντας εργασιακή εμπειρία μέσα από εξάμηνη πρακτική εθελοντική άσκηση, με μερική απασχόληση σε ημέρες και ώρες της επιλογής τους. 

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) ιδρύθηκε το 2008, με εταίρους 37 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και κοινωφελείς φορείς με κύριο στόχο να συμβάλλει στην ανοιχτότητα και ειδικότερα στην προώθηση και ανάπτυξη των Ανοιχτών Προτύπων, του Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοιχτού Περιεχομένου, των Ανοιχτών Δεδομένων και των Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα φιλοδοξεί να αποτελέσει κέντρο γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για τις ανοιχτές τεχνολογίες.

Ως ασκούμενοι θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν στις δράσεις της ΕΕΛΛΑΚ συμβάλλοντας στην προώθηση της ανοιχτότητας στην εκπαίδευση, τη δημόσια διοίκηση και τις επιχειρήσεις ασκούμενοι σε αρμοδιότητες Assistant Project Manager, Assistant Web Developer, Assistant Community & Communications Officer, Assistant SyS Admin. Τα καθήκοντά τους  (διοικητική υποστήριξη, παραγωγή περιεχομένου, διοργάνωση εκδηλώσεων, διαχείριση έργων, ανάπτυξη εφαρμογών, επικοινωνία) θα εποπτεύονται από τους αντίστοιχους συνεργάτες της ΕΕΛΛΑΚ ανάλογα με τις ανάγκες του οργανισμού. 

 Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν τα βιογραφικά τους με θέμα “Πρακτική εθελοντική άσκηση” στο hr AT eellak DΟΤ gr έως τις 24 Νοεμβρίου 2021.

Leave a Comment