ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Κάλεσμα για Ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση του σχεδίου στρατηγικής της ΕΕΛΛΑΚ

Η στρατηγική της ΕΕΛΛΑΚ για μια ελεύθερη και ανοιχτή σε όλους κοινωνία της πληροφορίας 

Η ΕΕΛΛΑΚ στη νέα εποχή 

Στα 14 χρόνια της λειτουργίας της η ΕΕΛΛΑΚ έχοντας πλέον μέλη της 37 ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικούς φορείς και κοινωφελείς οργανισμούς, έχοντας διοργανώσει και συμμετάσχει σε  14 FOSSCOM, 5 Moodlemoot, 4 Πανελλήνιους Διαγωνισμούς Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, έχοντας συντονίσει 47 έργα σε 4 Google Summer of Code και με εκατοντάδες διεθνή, ευρωπαΪκά και εθνικά έργα, δράσεις και πρωτοβουλίες για την ανοιχτότητα στο ενεργητικό της, είναι ως οργανισμός ομπρέλα ιδανικά τοποθετημένη για να προωθήσει στο δημόσιο χώρο για διάλογο, εφαρμογή και παρακολούθηση μια συμπεριληπτική ατζέντα θεσμικών παρεμβάσεων σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο αλλά και δράσεων σε επίπεδο κοινοτήτων για τις ανοιχτές τεχνολογίες ψηφιακού μετασχηματισμού στη δημόσια διοίκηση, στην εκπαίδευση και τις επιχειρήσεις. 

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός μέσα από την ψηφιοποίηση υπηρεσιών και λειτουργιών της ελληνικής δημόσιας διοίκησης έχει αποκτήσει κεντρική σημασία συγκεντρώνοντας μεγάλη δημόσια προσοχή. Ιδιαίτερα στην εποχή του Covid-19, η εξυπηρέτηση πολιτών, οργανισμών και επιχειρήσεων από απόσταση καθίσταται επιτακτική ανάγκη. Η ΕΕΛΛΑΚ σαν Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών έχει συγκεκριμένη θέση για έναν ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας όπου οι ανοιχτές τεχνολογίες θα έχουν κεντρικό ρόλο. Αυτή η θέση της ΕΕΛΛΑΚ βασίζεται σε μελέτες και ευρωπαϊκές πολιτικές για το ανοιχτό. 

Για να μεγιστοποιείται  η απόδοση του ψηφιακού μετασχηματισμού σε βιώσιμη βάση και μακροπρόθεσμα υπέρ του δημοσίου συμφέροντος απαιτούνται μεγάλες αλλαγές σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο. Μοχλός των αλλαγών είναι μια ευρείας έκτασης στρατηγική για την υιοθέτηση ανοιχτών τεχνολογιών και προτύπων. Μια συμπεριληπτική στρατηγική για την ωρίμανση και προώθηση ανοιχτών τεχνολογιών οι οποίες θα διοικούνται από σχηματισμούς  ανοιχτής διακυβέρνησης αξιοποιώντας σύνολα ανοιχτών δεδομένων υψηλής αξίας για το κοινωνικό σύνολο. Η στρατηγική της ΕΕΛΛΑΚ προσανατολίζει στις αρχές της ανοιχτότητας κρίσιμες για το μέλλον τεχνολογίες όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη έτσι ώστε η δημόσια διοίκηση, η εκπαίδευση και οι επιχειρήσεις να καινοτομούν μέσα από μια νέα σχέση αλληλεπίδρασης και θεσμικής συνεργασίας με τους πολίτες και την κοινωνία.

Διαβάστε όλο το σχέδιο στρατηγικής και συμμετέχετε στην διαμόρφωση του εδώ

Leave a Comment