ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ψηφιακή Ανεξαρτησία και Ανοιχτές Τεχνολογίες στην Ελληνική Δικαιοσύνη

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) με γνώμονα την προώθηση της ανοιχτότητας προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα με σκοπό την ενημέρωσή του σε θέματα Ψηφιακής Ανεξαρτησίας και Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Ελληνική Δικαιοσύνη.

Αφορμή για την πρωτοβουλία της ΕΕΛΛΑΚ, στάθηκε το Τεύχος Διακήρυξης 289/ 01 – 08 – 2022 του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο “Ανάπτυξη Συστήματος Συλλογής και Επεξεργασίας Στατιστικών Δεδομένων της Δικαιοσύνης”. Στην Ενότητα 3.2.4 του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης, σχετικά με το Υποσύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Business Intelligence – BI), αναφέρεται πως: Business Intelligence – BI), αναφέρεται πως: “Για το σχεδιασμό του Υποσυστήματος θα πρέπει χρησιμοποιηθεί εμπορικό λογισμικό, που χαρακτηρίζεται ως commercial off-the-self, λόγω της πολυπλοκότητας του έργου και του πλήθους των παραμετροποιήσεων που θα πρέπει να υλοποιηθούν σε αρκετά σύντομο χρονικό διάστημα.”

Η συγκεκριμένη προϋπόθεση ουσιαστικά αποκλείει εταιρείες που χρησιμοποιούν και αναπτύσσουν ελεύθερο λογισμικό, λογισμικό ανοιχτού κώδικα (ΕΛΛΑΚ) όταν μάλιστα θα έπρεπε ακριβώς εξαιτίας “της πολυπλοκότητας του έργου και του πλήθους των παραμετροποιήσεων που θα πρέπει να υλοποιηθούν σε αρκετά σύντομο χρονικό διάστημα” να προβλέπει την κατά προτεραιότητα αξιοποίησή ΕΛΛΑΚ. Το ελεύθερο λογισμικό, λογισμικό ανοιχτού κώδικα (ΕΛΛΑΚ) λόγω των ανοιχτών προτύπων και του ελεύθερα διαθέσιμου κώδικα επιτρέπει την υλοποίηση των απαιτούμενων παραμετροποιήσεων πιο άμεσα και με βιώσιμο τρόπο.

Τέτοιοι αποκλεισμοί κλειδώνουν τη λειτουργία της Δικαιοσύνης σε κλειστά συστήματα. Το κλείδωμα σε προμηθευτές πληροφοριακών συστημάτων κλειστής αρχιτεκτονικής υπονομεύει την Ψηφιακή Ανεξαρτησία στην Ελληνική Δικαιοσύνη.

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών(ΕΕΛΛΑΚ), σε συνεργασία με τα 37 μέλη του – ακαδημαϊκά και ερευνητικά κέντρα -, δύναται να υποστηρίξει το Υπουργείο Δικαιοσύνης στη διαμόρφωση μιας ανοιχτής τεχνολογικής στρατηγικής που θα είναι ανεξάρτητη από κλειστά πρότυπα, παρέχοντας το πλέον ευέλικτο μοντέλο ανάπτυξης λογισμικού με αξιοποίηση τεχνολογιών τελευταίας γενιάς. Μία τεχνολογική στρατηγική η οποία δίνει προβάδισμα στην ανοιχτότητα, εξασφαλίζει οικονομικά συμφέρουσες, επιχειρησιακά αποδοτικές, βιώσιμες πλατφόρμες λογισμικού οι οποίες ευνοούν τον υγιή ανταγωνισμό ενώ επιτρέπουν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης να υποστηρίζει πιο αποτελεσματικά το σύστημα απονομής δικαιοσύνης.

Η επιστολή κοινοποιήθηκε στον Υφυπουργό Δικαιοσύνης κ. κ. Γεώργιο Κώτσηρα και στον Γενικό Γραμματέα Δικαιοσύνης & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Παναγιώτη Αλεξανδρή.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά την επιστολή εδώ.

Leave a Comment