ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ψηφιακή Ανεξαρτησία και Ανοιχτές Τεχνολογίες στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) με γνώμονα την προώθηση της ανοιχτότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος απέστειλε επιστολή προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως με σκοπό την ενημέρωσή της σε θέματα Ψηφιακής Ανεξαρτησίας και Ανοιχτών Τεχνολογιών στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Αφορμή για την πρωτοβουλία της ΕΕΛΛΑΚ, στάθηκε η προκήρυξη για την διενέργεια Διαγωνισμού για το έργο «Ηλεκτρονικό Πανεπιστήμιο: Ψηφιακές Υπηρεσίες Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων». Ορίζοντας ως απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στο διαγωνισμό οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς “Να διαθέτουν εγκαταστάσεις πληροφοριακών συστημάτων σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας ή του Εξωτερικού, τα οποία να παρέχουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης συνολικά για τουλάχιστον 250.000 εγγεγραμμένους φοιτητές”, ουσιαστικά αποκλείονται οικονομικοί φορείς που αναπτύσσουν ισοδύναμες με τις προδιαγραφές της προκήρυξης λύσεις ανοιχτού κώδικα όπως το https://universis.gr/. Το κλείδωμα σε προμηθευτές πληροφοριακών συστημάτων κλειστής αρχιτεκτονικής υπονομεύει την Ψηφιακή Ανεξαρτησία στη λειτουργία του Εκπαιδευτικού Συστήματος της χώρας.

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών(ΕΕΛΛΑΚ), σε συνεργασία με τα 37 μέλη του – ακαδημαϊκά και ερευνητικά κέντρα -, δύναται να υποστηρίξει το Υπουργείο Παιδείας στη διαμόρφωση μιας ανοιχτής τεχνολογικής στρατηγικής που θα είναι ανεξάρτητη από εταιρίες, παρέχοντας το πλέον ευέλικτο μοντέλο ανάπτυξης λογισμικού με αξιοποίηση τεχνολογιών τελευταίας γενιάς. Μία τεχνολογική στρατηγική η οποία δίνει προβάδισμα στην ανοιχτότητα, εξασφαλίζει οικονομικά συμφέρουσες, επιχειρησιακά αποδοτικές, βιώσιμες πλατφόρμες λογισμικού οι οποίες ευνοούν τον υγιή ανταγωνισμό ενώ επιτρέπουν στο Υπουργείο Παιδείας να υποστηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

Η επιστολή κοινοποιήθηκε στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ζέττα Μακρή και κ. Άγγελο Συρίγο, στον Γενικό Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης, κ. Οδυσσέα – Ιωάννη Ζώρα, στον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, κ. Αλέξανδρο Κόπτση και στον Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας, κ. Γεώργιο Βούτσινο.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά την επιστολή εδώ.

Leave a Comment