ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ερωτηματολόγιο για τις Ανοιχτές Τεχνολογίες σε Υποψήφιους Ευρωβουλευτές

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ, αναγνωρίζοντας πως ο ψηφιακός μεταχηματισμός αποτελεί βασικό ορόσημο της εποχής μας, υπενθυμίζει τη σημασία του Ελεύθερου Λογισμικού/ Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα ως βασικό θεμέλιο για την καινοτομία και τη δημιουργικότητα, αλλά και την προώθηση της ψηφιακής ανεξαρτησίας της Ευρώπης.

Οι αξίες του ΕΛΛΑΚ ενθαρρύνουν μια πιο περιεκτική, διαφανή και ανθεκτική ψηφιακή κοινωνία. Ωστόσο, η ψηφιακή ανεξαρτησία είναι πλέον κάτι περισσότερο από ζήτημα ασφάλειας και εξοικονόμησης. Είναι πρωτίστως ζήτημα δημοκρατίας που απαιτεί μια στοχαστική, ισορροπημένη και προορατική στάση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της έχουν ήδη ξεκινήσει πολιτικές υποστήριξης του ΕΛΛΑΚ, αναγνωρίζοντας τη στρατηγική του σημασία. Ωστόσο, είναι ζωτικής σημασίας να ενταθούν και να διατηρηθούν αυτές οι προσπάθειες, επεκτείνοντάς τις σε μια πραγματική βιομηχανική πολιτική που να υποστηρίζει αυτόν τον τομέα, για να διατηρήσουμε την Ευρώπη στην αιχμή του παγκόσμιου ψηφιακού μετασχηματισμού, προστατεύοντας τις αξίες και την ανεξαρτησία μας.

Καθώς πλησιάζουμε στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Ιούνιο του 2024, το όραμα και η δέσμευσή σας στο Ανοιχτό Λογισμικό και την ψηφιακή ανεξαρτησία είναι πρωταρχικής σημασίας. Στο πλαίσιο αυτό, ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών απέστειλε επιστολή προς τους αρχηγούς των πολιτικών κόμματων προσκαλώντας τους να απαντήσουν μια σειρά ερωτήσεων . Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία είναι μια ευκαιρία να διαμοιράσουν τις απόψεις και τις προτάσεις τους για ένα ανοιχτό, ασφαλές και κυρίαρχο ευρωπαϊκό ψηφιακό μέλλον, υποστηρίζοντας την ευρύτερη υιοθέτηση του ΕΛΛΑΚ και των καινοτόμων πολιτικών που προάγουν την ανάπτυξη και την ενσωμάτωσή του σε όλους τους κοινωνικούς τομείς.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις επιστολές εδώ.

Leave a Comment