ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Πρόσκληση για Γενική Διευθύντρια ή Διευθυντή στην ΕΕΛΛΑΚ

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ, eellak.gr) αναζητά στέλεχος για τη θέση Γενικής Διευθύντριας ή Διευθυντή.

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) ιδρύθηκε το 2008, σήμερα έχει μετόχους 34 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και κοινωφελείς φορείς με κύριο στόχο να συμβάλλει στην ανοιχτότητα και ειδικότερα στην προώθηση και ανάπτυξη των Ανοιχτών Προτύπων, του Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοιχτού Περιεχομένου, των Ανοιχτών Δεδομένων και των Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα φιλοδοξεί να αποτελέσει κέντρο γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για τις ανοιχτές τεχνολογίες.

Το στέλεχος που θα επιλεγεί θα πρέπει να έχει εμπειρία και άμεση διαθεσιμότητα και να αναλάβει τα εξής καθήκοντα: 

  • Σχεδιασμό και συντονισμό δράσεων ανοιχτών τεχνολογιών
  • Σχεδιασμό, σύνταξη προτάσεων και παρακολούθηση των έργων και δράσεων που υλοποιεί ο Οργανισμός
  • Συντονισμό συνεργατών που συμμετέχουν στην υλοποίηση των δράσεων του Οργανισμού
  • Σχεδιασμό δράσεων/εκδηλώσεων που υλοποιούνται από την ΕΕΛ/ΛΑΚ και τα μέλη της
  • Επεξεργασία & εισήγηση δράσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο(ΔΣ) και μέριμνα για την υλοποίηση των αποφάσεων του ΔΣ, της Επιστημονικής Επιτροπής και των Ομάδων Εργασίας.
  • Σχεδιασμός επικοινωνιακών δράσεων προβολής του έργου της ΕΕΛΛΑΚ και των μελών της.
  • Εκπροσώπηση της ΕΕΛΛΑΚ σε συναντήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό
  • Τακτική αναφορά και επικοινωνία με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των μετόχων του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ
  • Οικονομική Παρακολούθηση του φορέα σε συνεργασία με το λογιστήριο

Απαραίτητα Προσόντα

Εμπειρία στη διαχείριση μη κερδοσκοπικού οργανισμού

Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στη διαχείριση έργων

Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και Ελληνικών

Εξοικείωση με τις Ανοιχτές Τεχνολογίες

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν τα βιογραφικά τους στο hr@eellak.gr με θέμα “ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ” έως την Δευτέρα 3 Μαΐου, 2021. Αναλυτική πληροφόρηση για τον Οργανισμό και τις δράσεις του υπάρχουν στο https://eellak.gr/

Leave a Comment